Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ


Заповед за промяна на правилата за информационна сигурност и инструктажи относно ДЗИ

заповед РД 09-1086/15.05.20290 г. за изменение на заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени:

– Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ);
– инструктаж за зрелостника;
– инструктаж за квестора;
– инструктажи за учителите консултанти по чужд език;
– инструктаж за консултантите за учениците със специални образователни потребности.




Вижте още:


Коментарите са затворени.