Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповеди за изменения дати и график за ДЗИ и НВО1.Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г.

заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Държавни зрелостни изпити 2020 г.

Сесия май-юни

 • Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по:

 • ·немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
 • ·математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
 • ·биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020г., начало 08,00 часа;
 • английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.

График на дейностите :

 • Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст до 27.05.2020 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали  до 29.05.2020 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
 • Оценяване на изпитните работи  03 – 14 юни 2020 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 15 юни 2020 г.
 • Връчване на дипломите за завършено средно образование до 26 юни 2020 г.

2.Заповед , относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г.

заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Национално външно оценяване в VII клас 2020г.

 • Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

График на дейностите:

 • Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 11 юни 2020 г.
 • Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 28 юни 2020 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.

3.Заповед , относно определяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 май 2020 г.

Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.,
изменяща Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г., изм. със  Заповед № РД09-746/ 08.04.2020 г. (публ. 12.05.2020 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.