Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Указания на МОН за периода от 13 до 16 априлЗа дните 13.04.-16.04. по указанията на МОН:

1. Учениците  от  I до XI клас и на 16 април учениците от XII  клас трябва да са ангажирани, но разтоварени в сравнение с досегашните дни на дистанционното обучение. Дневната ангажираност на учениците не трябва да надвишава 4 часа и в тях трябва да са заложени консултации, занимания по интереси (музика, изобразително изкуство, физически дейности), занимания с педагогическите съветници или дискусии по теми за час на класа.

2.За периода изискването за натоварване на учителите от  5 астрономически часа на ден не се прилага.  Тези учители, които са работили през изтеклите три седмици ефективно в електронна среда може да да използват времето за анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложения и за обучение и самообучение. По тяхно желание могат да излязат в платен годишен отпуск.
Вижте още:


Коментарите са затворени.