Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СОФИЯ


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Утвърденият  държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град е както следва:

  1. Прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и в обединени училища, дневна и дуална форма на обучение – 388 паралелки /Приложение 1/.
  2. Прием в VIII клас в паралелки в задочна форма на обучение – 3 паралелки /Приложение 2/.

Държавният план-прием е разпределен по училища, съгласно приложените таблици.
Вижте още:


Коментарите са затворени.