Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Срок за подаване на заявление за допускане до ДЗИ и НВО по желание


Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.

Заявленията се подават сканирани на указани електронни адреси:

За ученици от София:

nvo7_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 7. клас;

nvo10_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 10. клас

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително.

Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат и да ги инструктират за следното:

Зрелостниците да разпечатат заявлението, да попълнят необходимите данни, да го подпишат, да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, като включат изискуемата информация, да го подпишат, да го снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Служебните бележки за подадено заявление да бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

При невъзможност да се изпълнят горните действия, класните ръководители да организират попълването и събирането на заявленията, както и раздаването на служебните бележки при строго спазване на епидемиологичните мерки.

http://5eg.org/wp-content/uploads/2017/02/17_zaiavlenie.pdf
Вижте още:


Коментарите са затворени.