Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НВО Х клас – Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика


Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика – НВО Х клас

Със заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на Х клас през учебната 2019/2020 г., и редактиран инструктаж за ученика.

Приложение:

1.Заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г.,

Свали документ

2. Редактиран инструктаж за ученика

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.