Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците


Междуинституционален Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Съгласно Писмо на МОН № 9105-20/16.01.2020 г., относно сключено:

Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, за Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и министерството на земеделието, храните и горите за изпълнението на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 10.01.2020 г.)

При подаване на сигнал от Ваша страна, свързан с храненето на децата и учениците от Вашата образователна институция, следва с доклад да уведомите началника на Регионално управление на образованието, съгласно Раздел  II, т. 2 от Междуинституционалния механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложения:

  1. Споразумение Д01-337/30.12.2019 г.
  2. Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.