Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

XXIІI Национална олимпиада по астрономияXXIІI Национална олимпиада по астрономия

Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват  в сайта на Министерството на образованието и науката и на страницата на олимпиадата в Интернет: http://astro-olymp.org

Задачите можете да решавате сами в къщи, или да ги обсъждате със съученици и приятели. За решаването на някои от тях ще са ви нужни числени данни, които не са дадени в условията. Ще ви потрябват знания, които не се учат в училище, или пък ще срещнете думи,  чието значение може би не знаете. Потърсете необходимата информация в книги, учебници, Интернет. Обърнете се за помощ към вашите учители.

Но все пак имайте предвид: Писмени работи с цели пасажи от текст, копирани от Интернет, преписани буквално от книги или повтарящи се с други писмени работи, ще бъдат анулирани! Писмените работи трябва да са подготвени самостоятелно. В тях всичко прочетено и научено трябва да обясните с ваши оригинални мисли.

Обяснявайте вашите решения!

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия учебната 2019/20 г.

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас

Решенията на задачите предайте на вашите учители по предмета “Човекът и природата” за V-VІ клас, или по физика за VІІ-ХІІ клас.

Краен срок за предаване на решенията –11януари 2020 г.(събота).

На 12 януари 2020 г. е крайният срок за предаването на решенията на задачите.

Разгледайте страницата на олимпиадата в Интернет:

http://astro-olymp.org

Можете да видите и задачите за всички кръгове на последните няколко астрономически олимпиади, заедно с техните решения. В раздела, наречен “Пищов” има информация, която ще ви помогне да решавате астрономически задачи. Засега тази информация е изложена във вид, който е подходящ повече за учениците от VІІ до ХІІ клас.

Вижте още:

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година:

Астрономия (публ. 04.12.2019 г.)

Организация по провеждане на олимпиадата по астрономия

  1. 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2.Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в IV възрастова група (XI – XII клас)

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.