Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади1.Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Свали документ

2.Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.:Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Свали документ

3.Декларация за информираност и съгласие.

Свали документ

4.Декларация за безпристрастност и поверителност.

Свали документ

5.Регламенти на олимпиадите по чужд език:

5.1. Регламент на олимпиадата по английски език.

Свали документ

5.2. Регламент на олимпиадата по испански език.

Свали документ

5.3. Регламент на олимпиадата по италиански език.

Свали документ

5.4. Регламент на олимпиадата по немски език.

Свали документ

5.5. Регламент на олимпиадата по руски език.

Свали документ

5.6. Регламент на олимпиадата по френски език.

Свали документ

Испански език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Френски език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

6. Регламент на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация.

Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по физика

  1. 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по физика за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата по физика

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по астрономия

  1. 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2.Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в IV възрастова група (XI – XII клас)

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

Олимпиада по математическа лингвистика

  1. Регламент за организирането и провеждането на ученическата олимпиада по математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г.

Свали документ

  1. Декларация за информираност и съгласие.

Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

  1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

  1. 2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата биология и здравно образование за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

  1. Регламент на олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ

Свали документ

  1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиада по философия за учебната 2019/2020 г.

Свали документ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

  1. Регламент на олимпиадата по гражданско образование .

Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

  1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата

Свали документ

3.Списъци, резултати, ученици със СОП:

Свали документ Свали документ Свали документ

Още регламенти на ученически олимпиади:

Информационни технологии (публ. 19.12.2019 г.)

Tехническо чертане (публ. 17.12.2019 г.)

География и икономика (публ. 12.12.2019 г.)

Информатика (публ. 03.12.2019 г.)

Национална олимпиада “Знам и мога“ за IV клас (публ. 02.12.2019 г., акт. 04.12.2019)

Биология и здравно образование (публ. 02.12.2019 г.)

Математика (възрастова група IV–VII клас) (публ. 29.11.2019 г.)

Математика (възрастова група VIII–XII клас) (публ. 28.11.2019 г.)

Български език и литература (публ. 28.11.2019 г.)

Вижте още:

ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии

Вижте още:


Коментарите са затворени.