Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПРОГРАМА “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА „


ПРОГРАМА  “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА “

Министерството на образованието и науката финансира програма „Образование с наука“, която е част от мисията на Българската академия на науките да работи в подкрепа на стратегическите цели на правителството в области с висок обществен интерес и въздействие  в сектор образование. Програмата се реализира в рамките на Академията. По нея бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците.Насочена е към ученици от I до XII клас и учители и има за цел да развие и надгради проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации в образованието и съдържа следните три модула: – „STEM общности на знанието“, ,,Образование в музея“ и „Летни школи“. В началото тя ще е насочена предимно към децата от София, но през следващите години обхватът й ще се разшири.

Модул „STEM общности на знанието“ – Учениците от всички столични училища ще могат да посещават извънкласни занимания в музеите и институтите на БАН. Там ще се учат на математика в онлайн класни стаи, ще програмират роботи, ще предлагат решения за справяне с климатичните предизвикателства, ще правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, ще прилагат космически технологии в екологията и др. Предвидени са дейности за посещения на ученици и учители в институтите на БАН за запознаване с научна тема и/или инфраструктура, работа по проекти, включително стаж в БАН за изпълнение на целева научна задача, по която ученикът ще получи знания и формира умения, организиране на курсове, кръжоци, семинари и други мероприятия за учители и ученици за подготовка на таланти (STEM олимпиади и други състезания).

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира образователната част от изпълнението на програмата „Образование с наука“ насочена към подобряване значимостта на природните науки и ангажиране интереса на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда.

В периода от 07 ноември до 13 декември 2019 г., всеки четвъртък и петък НИМХ ще има възможност да посрещне до 60 ученици, които на място ще се запознаят с работата на метеоролозите и хидролозите, как се правят измервания в метеорологичния парк, да участват с конферентна връзка при подготовката и излъчването на дневните прогнози. Фокусът на дейностите е насочен към ученици от 5-ти до 7-ми клас.

На интернет страницата на НИМХ (www.meteo.bg) е отворена специална секция, на която заинтересованите училища могат да подадат заявление за регистрация за определен ден в горепосочения период.

За допълнителна информация: Лора Йосифова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, e-mail: Lora.Yosifova@meteo.bg, тел.: +359878966524, +359 2 4624882.

Приложение: Програма. Свали документ

Модул „Образование в музея“ – ще бъдат организирани изнесени класни стаи, ателиета, състезания, интерактивни игри в областта на културно-историческото наследство и разширяване знанията на учениците чрез наличните артефакти. Разработване на тематични помагала и презентационни материали от музейни специалисти.

Модул „Летни школи“ – организиране на STEM школи в различни области на науката.

Можете да се възползвате от програмата през цялата учебна година, както и да създадете партньорства с избраните от Вас институции на БАН.

Приложение:

1. Писмо от председателя на БАН акад.Ревалски , което включва и информация за институциите и музеите на БАН, които могат да бъдат посещавани безплатно от учениците и на 4.11.2019 г.

Свали документ

2. Образователни програми на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН.

Свали документ

3. Образователни програми по програма „Музеи и образование“ на Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН.

Свали документ

4. Национален археологически институт с музей – Програма „Музеи и образование“.

Свали документ

5. Образователни програми на Националния природонаучен музей при БАН, финансирани от МОН за учебната 2019/2020 година.

Свали документ

ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ПО ТЕМИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 – 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 – 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военно-исторически музей.

Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.
Вижте още:


Коментарите са затворени.