Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПРОГРАМА “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА „


В Института по физика на твърдото тяло е създаден кабинет, където се извършват експерименти, демонстриращи по забавен начин, за ученици от III до VII клас, основни физически закони и явления, като закон на Ом, разпространение на светлината, магнитната индукция и др. Кабинетът е създаден по проект „Образование с наука“ между БАН и МОН.

За учениците от VIII до XII клас се предлагат лекции, дискусии и посещение на лабораториите в Института, които разполагат с уникално за страната оборудване и разработени модерни технологии в областта на оптиката и спектроскопията, лазерната физика, акустоелектрониката, микроелектрониката, нанофизиката, биофизиката и др.

В Института по физика на твърдото тяло се намира и кабинетът на академик Георги Наджаков, открил фотолектретното състояние на веществото, вписано под №1 в Държавния регистър на откритията. През 2014 год. кабинетът на академик Наджаков е обявен от Европейското физическо дружество за историческо място в културното наследство на Стария континент. Кабинетът с експерименти, лабораториите и кабинетът на първия български откривател могат да бъдат посетени за лекции и демонстрации след предварително договаряне с проф. Албена Паскалева, ръководител на проекта.

Приложение: Информация за дейностите по проект „Образование с наука“ на Института по физика на твърдото тяло към БАН .   -  Свали документ

От 18 януари до 01 февруари 2020 год. във връзка с цъфтежа на азалиите, Ботаническата градина при БАН представя изложба на „Семейство Пиренови“. Всеки ден, от 10 до 16 часа, може да се насладите на цъфтящите в момента азалии от колекцията ни, а също така да се запознаете и с други красиви и оригинални растения от тропиците. В момента също цъфтят стрелиции, антуриуми, бугенвилеи и орхидеи.

Приложение: Информация за посещение на Ботаническата градина при БАН

Свали документ

През 2019 г. се навършиха 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев.Създаденият Национален инициативен комитет планира реализирането на различни инициативи.

Във връзка с тези годишнини Исторически музей – Карлово е разработил документален филм с продължителност 20 минути, който е посветен на техния живот и дарителската им дейност. Филмът се ползва безплатно и е достъпен на адрес: www.museumkarlovo.com.

ПРОГРАМА  “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА “

Министерството на образованието и науката финансира програма „Образование с наука“, която е част от мисията на Българската академия на науките да работи в подкрепа на стратегическите цели на правителството в области с висок обществен интерес и въздействие  в сектор образование. Програмата се реализира в рамките на Академията. По нея бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците.Насочена е към ученици от I до XII клас и учители и има за цел да развие и надгради проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации в образованието и съдържа следните три модула: – „STEM общности на знанието“, ,,Образование в музея“ и „Летни школи“. В началото тя ще е насочена предимно към децата от София, но през следващите години обхватът й ще се разшири.

Модул „STEM общности на знанието“ – Учениците от всички столични училища ще могат да посещават извънкласни занимания в музеите и институтите на БАН. Там ще се учат на математика в онлайн класни стаи, ще програмират роботи, ще предлагат решения за справяне с климатичните предизвикателства, ще правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, ще прилагат космически технологии в екологията и др. Предвидени са дейности за посещения на ученици и учители в институтите на БАН за запознаване с научна тема и/или инфраструктура, работа по проекти, включително стаж в БАН за изпълнение на целева научна задача, по която ученикът ще получи знания и формира умения, организиране на курсове, кръжоци, семинари и други мероприятия за учители и ученици за подготовка на таланти (STEM олимпиади и други състезания).

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира образователната част от изпълнението на програмата „Образование с наука“ насочена към подобряване значимостта на природните науки и ангажиране интереса на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда.

В периода от 07 ноември до 13 декември 2019 г., всеки четвъртък и петък НИМХ ще има възможност да посрещне до 60 ученици, които на място ще се запознаят с работата на метеоролозите и хидролозите, как се правят измервания в метеорологичния парк, да участват с конферентна връзка при подготовката и излъчването на дневните прогнози. Фокусът на дейностите е насочен към ученици от 5-ти до 7-ми клас.

На интернет страницата на НИМХ (www.meteo.bg) е отворена специална секция, на която заинтересованите училища могат да подадат заявление за регистрация за определен ден в горепосочения период.

За допълнителна информация: Лора Йосифова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, e-mail: Lora.Yosifova@meteo.bg, тел.: +359878966524, +359 2 4624882.

Приложение: Програма. Свали документ

Модул „Образование в музея“ – ще бъдат организирани изнесени класни стаи, ателиета, състезания, интерактивни игри в областта на културно-историческото наследство и разширяване знанията на учениците чрез наличните артефакти. Разработване на тематични помагала и презентационни материали от музейни специалисти.

На 23 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще гостуват учени от БАН  и ще представят отново темата за Резервната електрическа енергия. Входът за ученици и учители е свободен.

Приложение: Информация за мероприятието – Свали документ

Модул „Летни школи“ – организиране на STEM школи в различни области на науката.

Можете да се възползвате от програмата през цялата учебна година, както и да създадете партньорства с избраните от Вас институции на БАН.

Приложение:

1. Писмо от председателя на БАН акад.Ревалски , което включва и информация за институциите и музеите на БАН, които могат да бъдат посещавани безплатно от учениците и на 4.11.2019 г.

Свали документ

2. Образователни програми на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН.

Свали документ

3. Образователни програми по програма „Музеи и образование“ на Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН.

Свали документ

4. Национален археологически институт с музей – Програма „Музеи и образование“.

Свали документ

5. Образователни програми на Националния природонаучен музей при БАН, финансирани от МОН за учебната 2019/2020 година.

Свали документ

ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ПО ТЕМИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Фондация „Активна историческа карта” предлага  Активна Историческа Карта на адрес :

http://spatium.bg/

НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ СА:

  1. създаване на нов и съвременен начин за обучение на ученици и студенти;
  2. установяване на причинно-следствената връзка между историческите събития, улесняваща тяхното запомняне и анализиране;
  3. разкриване на мащабността и географските измерения на конкретно събитие или дело на човек;
  4. осигуряване на терен за развитие на научната общност, ученици, студенти и любители на историята;
  5. развитие и осъвременяване на картографията;
  6. популяризиране на българската история и картография;
  7. развиване на международното сътрудничество в областта на картографията и историознанието.

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 – 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 – 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военно-исторически музей.

Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.

Основна задача пред сдружение „Българска история“ е съхраняването и популяризирането на българската история чрез поддръжката на два уебсайта- https://bulgarianhistory.org/ , обиколки на училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване на образователни клипове, документални поредици, късометражни филми и телевизионни предавания, посветени на бележити лица и събития от родното минало, издаване на книги с историческа тематика, а от март 2016 и едноименно списание.  Първата по рода си настолна игра, посветена на българската история –„Цар на историята“ .

Благодарение на филмите, създадени от сдружението „Българска история“, най-славните български битки, достижения и личности „оживяват“ в електронните учебници на издателската група „Просвета“.В поредицата „Средновековна слава“ с кратък, но увлекателен разказ и модерна 3D анимация, видеата от тази поредица представят по неповторим начин паметни събития от героичното ни минало – битките при Онгъла, при Върбишкия проход, Ахелой, Клокотница, включват още историята на Българското възраждане, на Третата българска държава, национални символи като Мадарския конник, Панагюрското златно съкровище и още много други.

Общо филмите, заснети от сдружението, са над 100 и покриват съдбовни моменти от цялата хилядолетна история на нашата държава – от нейното основаване и възход до трагичния цар Самуил, от бунта на гордите Асеневци до османското нашествие, от героичната отбрана на Шипка и Балканските войни до самоотвержената защита на родното небе през Втората световна война.

Детски научен център „Музейко“ стартира програма „Музейко за всяко дете“.

Тя дава възможност на деца в неравностойно положение и/Или от семейства с ниски доходи да се доближат до науката – да учат, откриват, изследват, експериментират в най-големия детски научен център в Източна Европа – „Музейко“ в гр. София. Целта е да се осигури привлекателна и безопасна среда, в която учениците да се чувстват приети и участващи, без да се страхуват да задават въпроси, да правят грешки и да имат смели мечти.

Програмата покрива разходите за вход и образователни занимания в „Музейко“ на групи от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и социални услуги за деца от цялата страна.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. ПОКАНА

Свали документ

  1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.