Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Образец и указания за Годишен План за Квалификационна Дейност  1. Образец на Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.

Свали документ

  1. Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователната институция за учебната 2019/2020 г.
  1. Насоки за изготвяне на Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешно институционалната и на продължаващата квалификация.

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.