Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА”ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА” – МОДУЛ 1 „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СИСТЕМНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ПОРТФОЛИО” И МОДУЛ 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКИПНА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП С ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ И С УЧИТЕЛИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП“

: Във връзка със стартиране на дейностите по

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” и

Модул 2 „Осигуряване на екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

на Национална програма „Заедно в грижата за ученика”,  можете да се информирате относно условията на програмата на следния линк: https:// www.mon.bg/upioad /19210/19RH172pr4-grizha-uchenika.pdf

Училищата-бенефициенти следва да изготвят проектните си предложения в съответствие

с реквизитите на приложените към програмата формуляри.

Всяко проектно предложение се вписва във формуляр, одобрява се от директора на училището,

и в срок до 15 юли 2019 г. се изпраща за оценка в РУО, подписан с електронен подпис.

Хартиеният вариант на проектното предложение се съхранява в училището.
Вижте още:


Коментарите са затворени.