Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Такси за кандидатстване и обучение на студенти за учебната 2019/20 г.РЕШЕНИЕ № 233 от 25 април 2019 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

Вижте още:

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

План-прием във висшите училища през учебната 2019-2020 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

РЕШЕНИЕ № 241 от 25 април 2019 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019–2020 година
Вижте още:


Коментарите са затворени.