Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Организация на дейностите и образци на документи по ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС


  1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Наредба № 10 от 2016 г.)

zapovedviiiklasprilozhenie1.docx

  1. 2. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

prilozhenie2.docx

Вижте още:

Прием в V клас в профилираните природо-математически гимназии за учебната 2019/2020 година

Правила за прием в първи клас в София за 2019/20 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас

Изисквания за провеждане на Националното външно оценяване през учебната 2018/2019 година

КАЛЕНДАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

Заповеди за учебната 2018/2019 година

Ваканции, неучебни дни и дати за НВО и ДЗИ за учебната 2018/2019 година
Вижте още:


Коментарите са затворени.