Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Примерен план за обучение за прилагане Закона срещу изпиране на париПРИМЕРЕН ПЛАН И ГРАФИК

Във връзка с изпълнение на чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Свали документ

ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124434
Вижте още:


Коментарите са затворени.