Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документиЗаповед № РД 09-4026/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Заповед:

Свали документ

Свали документ

Образци на документи:

  • инструктаж за ученика

Свали документ

  • иструктаж за квестора

Свали документ

  • инструктаж за учителя консултант

Свали документ

  • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст

Свали документ

  • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.