Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Изменение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(oбн. – ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.24.01.2020 г.)

Наредба за изменение на   Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.)

НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

В сила от 01.01.2017 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017г.

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.