Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас


Министерството на образованието и науката разработи Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища (по-нататък „Правила“) с цел подпомагане на образователните институции и регионалните управления на образованието (РУО) за осъществяването на политиките в сферата на образоването.

Правилата очертават информационните, организационните, административните и комуникационните мерки, които се предприемат от институциите в системата на образованието, както и от заинтересованите страни в изпълнение на нормативната уредба и образователните политики.

На база стойностите на реализирания държавен прием за 2018/2019 година са посочени за всяка област прогнозните целеви стойности за преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии и за повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка.

1.Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища:

Свали документ

2.Заповед на министъра на образованието и науката:

Свали документ

3. Одобрени образци за изготвяне на предложенията за приема на ученици на места по държавния план-прием:

  • Приложения 1-7 за училищата с прием в VIII клас

Свали документ

  • Приложения 8-9 за училищата с прием в V клас

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.