Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Изисквания за провеждане на Националното външно оценяване през учебната 2018/2019 година


Заповед № РД09 – 3506/03.12.2018 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени изисквания за провеждане на Националното външно оценяване през учебната 2018/2019 година:

  1. Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година  (Приложение 1).

Свали документ

  1. Изисквания за провеждане на онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от Х клас през учебната 2018/2019 година  (Приложение 2).

Свали документ

  1. Номенклатура за учениците със специални образователни потребности (Приложение 3).

Свали документ

  1. Инструктаж за учителите консултанти на ученици със специални образователни потребности (Приложение 4).

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.