Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.



Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

ПРАВИЛА за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката




Вижте още:


Коментарите са затворени.