Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба No 5 от 2016 г. за предучилищното образованиеHаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г.
Вижте още:


Коментарите са затворени.