Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Ваканции, неучебни дни и дати за НВО и ДЗИ за учебната 2018/2019 годинаВаканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни: 21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дати за провеждане на НВО в IV клас:

09.05.2019 г. -НВО по БЕЛ

10.05.2019 г. – НВО по математика

14.05.2019 г. – НВО по „Човекът и обществото“

16.05.2019 г. -НВО по„Човекът и природата“


Дати за провеждане на НВО в VII клас :

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Оценяване на дигитални компетентности в Х клас- от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г.


Дати за провеждане на ДЗИ /матури/:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

28 май – 31 май 2019 г.- ДЗИ по желание


Дати за провеждане на  ДИ за СПК:

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК


Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)
Вижте още:


Коментарите са затворени.