Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Мерки за закрила на даровити децаПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 08.02.2018 г. (обн. -ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.