Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Постановление №328 за стипендиите на учениците(обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.