Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

К А Л Е Н Д А Р Е Н П Л А Н на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2017/2018 година


Под егидата на МОН и СМБ

Математика

1. Зимeн математически турнир „Атанас Радев”за ученици от VIII до XII клас –19-21 януари 2018 г., гр. Ямбол

2.Национално математическо състезание “Европейско кенгуру” за ученици от I до XIIклас:

 • ·Областен кръг –17 март 2018г.
 • ·Национален кръг –2 юни 2018 г.

3.Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил, 23-25 март 2018г., гр. Ловеч.

4.Пролетни математически състезания, 30 март –1 април 2018г. V-VIII клас –гр. Русе; IX-XII клас –гр. Плевен; IV клас –31.03.2018 г.

5.Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас, 28 април 2018г.

6.Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас,9 юни 2018 г.

7.Национална олимпиада по математика:

 • ·Общински кръг –до 22 декември 2017 г.;
 • ·Областен кръг –03 февруари 2018г.;
 • ·Национален кръг –13 -16 април 2018 г., РУО –София–град.

8.Национална студентска олимпиада по математика, 2018 г

Информатика

1.Национален есенен турнир по информатика, 24-26 ноември 2017г., гр. Шумен.

2.Пролетни състезания по информатика, 20-22 април 2018г., гр. Велико Търново.

3.Национален летен турнир, 08-10 юни 2018г., гр. Пловдив.

4.Национална олимпиада по информатика:

 • ·Общински кръг –до 06 януари 2018г.;
 • ·Областен кръг –17 февруари 2018г.;
 • ·Национален кръг –17-18 март 2018г.,РУО –гр. Стара Загора

Информационни технологии

1.Национален есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, 02-03 декември 2017г., гр. София.

2.Национално състезание по компютърни мрежи, 14-15 април 2018г., гр. София.

3.Национална олимпиада по информационни технологии:

 • ·Общински кръг –до 14 януари 2018г.;
 • ·Областен кръг –до 11март 2018г.;
 • ·Национален кръг –11-13 май 2018 , РУО –гр. Търговище

Математическа  лингвистика

1.Национално състезание по математическа лингвистика, 26-28 януари 2018г., гр. Пловдив.

2.Национална олимпиада по математическа лингвистика:

 • ·Общински кръг –до 14 януари 2018 г.;
 • ·Областен кръг –09 февруари 2018 г.;
 • ·Национален кръг –27-29 април 2018г.; РУО–гр. Бургас

Под егидата на РУО и/или СМБ

Математика

1.V Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“, 7 октомври 2017г., гр. Стара Загора.

2.Математическо състезание “Хитър Петър”(III-VIII клас), 14 октомври 2017г., гр. Габрово.

3.Димитровденско математическо състезание, 21 октомври 2017 г., гр. Видин

4.XXIII математически турнир „Д-р Петър Берон”,1ноември 2017г., гр. Стара Загора.

5.Математически турнир “Черноризец Храбър”(II-XII клас), 1 ноември 2017г.

6.Турнир по математика „Д. Малешков”,11ноември 2017г., гр.Пловдив.

7.Есенен математически турнир„Акад. Ст.Додунеков”(VIII-XII клас), 18-20 ноември 2017г., гр. София.

8.ХIX Софийски математически турнир, 18 ноември 2017г., гр. София.

9.XVII Областен математически турнир Перперикон”(III-XII клас),  25 ноември 2017г., гр.Кърджали.

10.ХVIII Турнир по математика и информационни технологии “Св.Николай Чудотворец“, 26 ноември 2017г., гр. Бургас.

11.XXVI Математически турнир “Иван Салабашев”, 2 декември 2017г.

12.Коледно математическо състезание(I-XII клас), 9 декември 2017г.

13.Състезание „Математика с компютър”,присъствен кръг –30 септември 2017 г.;on-line 10 декември 2017 г.и 28 април 2018 г.

14.Седмица на олимпийската математика на ИМИ–БАН, 2-7 януари 2018 г., гр. София.

15.Зимно математическо състезание, 24 февруари 2018г., гр. Стара Загора.

16.Турнир по математика „Р. Грозданов“, 10 март 2018г. , гр. Пловдив.

17.Математически турнир на Великотърновския университет (XI-XII клас),11март 2018г., гр. ВеликоТърново.

18.XX математическо състезание „Великденски ЕЛИПСОИД”, 14 април 2018г., гр. Стара Загора.

19.Великденско математическо състезание, 21април 2018г., за ученици от I до XII клас.

20.Математическо състезание „Виктор Маринов”, 27 април 2018 г., гр. Свищов, за ученици от VII клас.

21.XXI1 Математически турнир “Акад. К.Попов”, 4-6 май 2018г., гр. Шумен.

22.Преглед на знанията по математика, 12 май 2018 г., МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна.

23.XX математическо състезание „Бухалче”, 2 юни 2018г.,гр.Стара Загора.

24.„Математически предизвикателства”, 3 юни 2018 г., ПЧМГ,гр. София

25.Ученически институт по математика и информатика:

 • ·конференция,12-14 януари 2018г., гр. Пазарджик;
 • ·ученическа секция на 47 Пролетната конференция наСМБ.

26.VII Български фестивал на младите математици, 2-9 септември 2018 г., гр. Созопол

Информатика

1.Състезание по информатика „Бобър“,5 ноември 2017г.

2.Национална студентска олимпиада по програмиране, 2017г.

3.Ученически институт по математика и информатика:

 • ·конференция, 12-14 януари 2018г., Пазарджик;
 • ·ученическа секция на 47.Пролетната конференция на СМБ.

4.Преглед на знанията по информатика, 13 май 2018г., МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна

Информационни технологии

1.ХVII Турнир по математика и информационни технологии “Св.Николай Чудотворец”,26 ноември 2017г., Бургас.

Компютърна математика

1.Шеста национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, CompMath–2017, 27-29 октомври 2017 г., Технически университет –Варна, CompMath.eu

Международни, европейски и балкански олимпиади по математика, информатика и математическа лингвистика

Математика

1.Европейска олимпиада за момичета, 09–15 април 2018 г., Италия.

2.Балканска олимпиада по математика, май2018г., Сърбия.

3.Балканска олимпиада по математика за ученици до 15,5 г., юни 2018г.

4.Международна олимпиада по математика, 3–14 юли 2018г., Румъния.

Информатика

1.Младежка Балканиада по информатика, 2018г., Румъния.

2.Балканска олимпиада по информатика, 2018г., Румъния.

3.Европейска младежка олимпиада по информатика, август 2018г., гр. Казан, Русия.

4.Международна олимпиада по информатика, септември 2018г., Япония

Математическа лингвистика

1.15Международна олимпиада по лингвистика, 2018г.

Други международни състезания

1.Международно състезание по математика до 12 г., IМC, 01–07 юли 2018г., гр. Бургас

2.Международно състезание за ученици до 14 год., 15–20 юли 2018г., Хонг Конг
Вижте още:


Коментарите са затворени.