Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за финансирането на институциите в образованието


НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г.

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

Заявление за включване в системата на държавно финансиране
Вижте още:


Коментарите са затворени.