Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за финансирането на институциите в образованието(Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

Заявление за включване в системата на държавно финансиране
Вижте още:


Коментарите са затворени.