Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за изменение нормирането и заплащането на труда


(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

В наредбата са  посочени:

Годишен норматив на учителите от Центровете за личностно развитие от учебната 2017/18 г.

Таблица с новите минимални основни месечни заплати на педагогическите специалисти от учебната 2017/18 г.

Анекс към КТД за системата на народната просвета от 13.09.2017 г
Вижте още:


Коментарите са затворени.