Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година


Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат  изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: a.tringov@mon.bg и k.alexandrova@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.
Вижте още:


Коментарите са затворени.