Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заявление за кандидатстване в гимназия1.Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната  е пусната пробно на 09.06.2017 г.. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

2.Тази година документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.  През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

3.Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

4.Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

  • Учениците, които кандидатстват за прием в VIII клас(гимназия), могат да получат служебните бележки с резултатите от приемните изпити(резултатите от националното външно оценяване и изпитите за проверка на способностите)  от училището, в което са се обучавали  в VII клас от 12.06 до 13.07 2017 г.
  • След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и свидетелството за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.Броят на желанията за класиране не е ограничен.
  • От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.
  • Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда.

Кодовете за паралелките ще бъдат публикувани на сайтовете на съответните областни регионални управления на образованието (РУО). За класиране в училищата на територията на всяко  регионално управление на образованието се подава отделно заявление в съответното управление.

Списък на паралелкитe за учебната 2017/2018 г. за приемане в VIII клас – София-град

Подаването на Заявление за прием в VIII клас се отнася за всички ученици, независимо в какво училище желаят да продължат обучението си в VIII клас!!!

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас разширено
Вижте още:


Коментарите са затворени.