Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Записване в VIII клас в гимназияЗаписване в VIII клас в профилирана или професионална гимназия

РЕЗУЛТАТИ ОТ III КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

14 юли 2017 г.

Учениците и техните родители могат да проверят класирането на учениците на един от следните сайтове:

http://priem.mon.bg, http://7klas.mon.bg.

Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код.

Записването на приетите ученици на трето класиране е на 18 и 19 юли 2017 г.

Обявяване на незаетите места след трети етап на класиране – 21 юли 2017 г.

Резултатите от второто класиране за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 05.07 до 07.07.2017 г. включително.

На второ класиране учениците трябва да се запишат, в училището в което са класирани, или губят мястото.

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента:

За участие в третия етап на класиране учениците подават нови заявления в училища-гнезда или on-line.
Кандидатства се само за тези паралелки, в които има останали свободни места. За да подадат заявление учениците трябва да покажат оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

Класирането в третия етап става отново по бал, който не се влияе от достигнатите балове на първо и второ класиране.

Документи за участие в трети етап на класиране могат да се подават от 11.07. до 13.07.2017 г. включително в училищните гнезда или онлайн на https://priem.mon.bg.

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

След като проверите през електронната система  къде е приет ученикът на първо класиране,  е необходимо да отидете в училището и да се запишете. Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 г.

Ако ученикът е приет по различно от първото си желание,  можете да подадете заявление за участие във втори етап на класиране без да пренареждате  желанията  в училището, в което е класиран на първи етап. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

На второ класиране ученикът може да запази позицията си от първо класиране или да се придвижи на по-предно свое желание. В  случай, че на второ класиране е приет на по-предно желание, не запазва мястото си от първо класиране.

Ако на първо класиране ученикът не е приет никъде участва автоматично във втори етап на класиране.

Списъците с приетите ще бъдат обявени до 4 юли 2017 г.

За въпроси  в област София-град може да се отнасяте до:sofiapriem7klas@abv.bg

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Свидетелството за основно образование -оригинал

2. Заявление за записване /бланка на училището/

3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в гимназията!/
4. Здравен картон
5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)
Вижте още:


Коментарите са затворени.