Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национално външно Оценяване, VII клас 2017 г.Учениците и родителите  могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg.
Проверка на резултатите от НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 7 КЛАС -2017 г.

Обявяването на резултатите по-рано от определения срок ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика. Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание.

Тестове и верни отговори:

Български език, 19 май 2017 г.

Математика, 22 май 2017 г.

Чужд език- 29 май 2017 г.

·  Италиански език
Вижте още:


Коментарите са затворени.