Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национално Външно Оценяване на Дигиталните КомпетентностиОт 2016/17 учебна година  всички десетокласници ще се явяват на национално външно оценяване на дигиталните им компетентности. Миналата година се проведе пробно оценяване с 19 536 ученици от всички области.

Учениците ще държат изпита в дигитална среда – директно на компютър, който ще генерира индивидуален тест за всеки от банка задачи, разделени по категории. Тестовете ще бъдат различни като съдържание, но еднакви като степен на сложност. В тях ще има както задачи със затворен отговор, така и такива, които проверяват практическите умения. Учениците ще влизат с пароли, а след това компютърът директно ще генерира резултата от задачите им със затворен отговор. Задачите, които проверяват практически умения, ще се оценяват от учителите по информатика и информационни технологии.  Времетраенето на изпита ще бъде 90 минути – 30 минути за теста и 60 минути за решаването на практическа задача. Броят на тестовите варианти, които се получават,  е десетцифрено число, така че преписването и подсказването са практически невъзможни. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 60.

Изпитът ще се в периода от 12 до 16 юни, като всеки ученик ще го полага по предварително оповестен график. Учениците, които издържат изпита с висок процент верни отговори, ще получат сертификат за компютърните си умения.
Вижте още:


Коментарите са затворени.