Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за април, 2017
Проект „Твоят час“ – ново

Извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи) по проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ТВОЯТ ЧАС – фаза I“ Във връзка с писмо на МОН № 9107-175/05.11.2018 г., с вх. № РУО1 – 28380/06.11.2018 г. На МОН, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще извърши извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени [...]

Великденска Украса

Великденска Украса

Предлагаме ви с  такива весели пиленца да украсите за Великден стените в детската градина, в класната стая или дома. Отпечатайте шаблоните и по тях очертайте и изрежете от цветен картон различните елементи на фигурите. Може да използвате и бял картон и допълнително да оцветите частите на фигурките на пиленцата. Накрая залепете крачетата, украсите и другите [...]