Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативно училище – Информация за ПроектаМОН изпрати информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба:

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/01/19/Scan0037.pdf

Всяко училище: начално, основно, гимназия, обединено или средно  и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3  от Закона за предучилищното и училищното образование:спортни училища, училища  по културата и училища  по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

  1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
  2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
  3. Използват нови методи на преподаване.
  4. Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.Вижте още:


Коментарите са затворени.