Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Конкурс по Програма Едно училище за всички


Центърът за приобщаващо образование http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl стартира конкурс за подбор на 10 нови мотивирани училища, които желаят да работят целенасочено и да превърнат своето училище в училище с приобщаваща среда.
В конкурса могат да участват всички училища по чл. 38 (1) от Закона за предучилищно и училищно образование с изключение на гимназиите.

Заявките за кандидатстване с попълнени пълен пакет изискуеми документи следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес konkurs@cie-bg.eu. Електронното съобщение, което кандидатите изпращат, трябва да има следното заглавие: Конкурс по Програма Едно училище за всички.

Комплектът документи, които следва да бъдат изпратени за да се вземе предвид заявката за кандидатстване се състои от:

1. Попълнен Формуляр за кандидатстване;

2. Сканирана попълнена и подписана Декларация за ангажираност и достоверност на предоставената информация от директора на училището-кандидат;

3. Копия от документи на училището:

• Годишен план на училището;

• Стратегия за развитие на училището, включително приоритети на училището и визия;

• Годишен план за квалификационна дейност.

4. Други релевантни документи за допълнителна информация

Можете да видите подробна информация за всички документи, нужни за кандидатстване в Процедурата за участие в конкурса.

Срокове:Крайният срок за подаване на попълнените документи е 17:30 ч. на 31.01.2017 г. Заявки за кандидатстване, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани от Оценителната комисия.
Вижте още:


Коментарите са затворени.