Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА

В периода 10-14 септември ще се състоят родителски срещи с родителите на децата в I и V клас, които ще учат по нови програми. На тях родителите трябва да бъдат запознати с :

1.правилника за дейността на училището;

2.училищния учебен план;

3.избраните учебници/избраните до 29 август нови учебници по история и цивилизации за петокласниците/;

4.възможните форми за обучение, които предлага училището и правата и задълженията на учениците и на родителите;

5.възможности за целодневно обучение;

6.възможности за обща и допълнителна подкрепа;
Вижте още:


Коментарите са затворени.