Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за Информацията и Документите в Образованието


НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.