Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за Информацията и Документите в ОбразованиетоНАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.)

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
(обн., ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.