Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за август, 2016
Портал за професионално и кариерно ориентиране на учениците

В помощ на  кариерното ориентиране на учениците На адрес  (http://orientirane.mon.bg) се намира Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. В него може да се запознаете със: Структурата на българската образователна система; 2.  Видовете образователна подготовка в България; 3.  Като се регистрирате и следвате инструкциите, да попълните няколко въпросника  за кариерно ориентиране  и да получите доклад, [...]

Какво се Променя от Новата Учебна Година?

ПРОМЕНИ за  НОВАТА 2016/17  година СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование, учебната 2016-2017 година   стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1. и 5. клас, промени в оценяването на учениците, [...]

Наредба за Информацията и Документите в Образованието

НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.) НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (обн., ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

Учебен календар за 2016/17 година

Учебен календар за 2016/17 година

17 септември (събота) 2016 г. ще бъде учебен ден за всички училища( с програмата за петък ) , заради обявения  за неработен 23 септември 2016 г. (петък),който е след  официалния празник 22 септември – Денят на обявяване на независимостта на България.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ към УЧИЛИЩАТА

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ към УЧИЛИЩАТА Правилникът касае създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. С обществени съвети се цели отваряне на образователните институции към обществото, по-голяма прозрачност и контрол. 1.Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора [...]

Коригиран Проект на График Учебното Време за 2016/2017 г

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна 04.02.2017 г.  – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за І – ХІ клас 04.02.2017 г.  – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за ХІІ клас 08.04. 2017 г. – 17.04.2017 [...]

ТРИ ВАРИАНТА ЗА НАВАКСВАНЕТО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ В VII КЛАС

Общата средновековна история, Географията на Балканския полуостров и Европа и темата за гръбначните животни ще се изучават от учениците, които ще са седми клас тази и следващата учебна година, за да няма изпускане на учебно съдържание за тези два випуска. За да може всяко училище да прецени според спецификата си как най-добре и най-плавно да [...]

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА В периода 10-14 септември ще се състоят родителски срещи с родителите на децата в I и V клас, които ще учат по нови програми. На тях родителите трябва да бъдат запознати с : 1.правилника за дейността на училището; 2.училищния учебен план; 3.избраните учебници/избраните до 29 август нови [...]

Нова организация на провеждане на ДЗИ

Държавните зрелостни изпити на предстоящата през август-септември 2016 г. сесия ще се проведат на модули.  Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори)  и [...]