Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Игра „Кой съм аз?“Първото условие, за да се създаде сплотен колектив в новосформирана паралелка, е учениците добре да се опознаят по между си . За тази цел може да помогне една весела игра „Кой съм аз?“. Нека  на отделни листове всеки от учениците напише кратка характеристика за себе си. Например: цвят на косата, ръст, очи, любими занимания, любим учебен  предмет и др., и щрихира своя портрет, без да записва името си. Съберете листовете, разбъркайте ги и после четете и разглеждайте с целия клас. Учениците  трябва да се опитат да отгатнат за кого се отнася даденото описание. Така със смях и шеги децата ще научат много неща за своите съученици и ще се положат първите основи  на приятелства по общи предпочитания и интереси.Ако Ви харесва анкетата от нашето предложение, принтирайте за всеки ученик по един лист и им ги раздайте. Така ще бъде по-лесно и бързо.
Вижте още:


Коментарите са затворени.