Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Фокус с монети


Сложете на масата две монети: една от 5 стотинки и една от 2 стотинки.Обърнете се с гръб и кажете някое от децата ги вземе и държи по една във всяка ръка, като запомни в коя ръка каква монета държи.

Обявете, че ще отгатнете в коя ръка, коя монета  се намира.

Следва малко смятане на ум.

Нека детето умножи по три числото, което е на монетата в дясната му ръка. Нека да умножи по две числото на монета , която е в лявата му ръка. Нека събере двете числа и Ви каже сумата.

Ако сумата  е четно число, то детето държи в дясната си ръка 2 стотинки, а в лявата 5 стотинки.

Ако сумата е нечетна, то детето държи в лявата ръка 2 стотинки, а в дясната – 5 стотинки.

Защо винаги можем да познаем?

ОТГОВОРЪТ-

Произведението на  всяко четно число по 3 е четно число,  а  произведението на всяко нечетно число по 3    е нечетно число. Произведението на всяко четно число по 2 и произведението на всяко нечетно число по 2 са винаги   четни числа. Сумата на нечетно и четно число е нечетно, а сумата на две четни е четно число. Ако в дясната ръка държи монета от 2 ст., а в лявата- от 5 ст., тогава:

2.3 + 5.2= 6+10 = 16- сумата е четно число

Ако в дясната ръка държи монета от 5 ст., а в лявата- от 2 ст., тогава:

5.3 + 2.2 = 15 + 4 = 19 – сумата е нечетно число
Вижте още:


Коментарите са затворени.