Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Главоблъсканица с ябълки


Ники и Боби имат по няколко ябълки.Ако Ники даде две от своите на Боби, тогава Боби ще има три пъти повече ябълки, отколкото Ники.Ако Ники даде една от своите ябълки на Боби,тогава Боби ще има два пъти повече ябълки от Ники.По колко ябълки имат двамата?

ОТГОВОРЪТ-

Ники има 5 ябълки, а Боби 7.

3.(Х-2)=у+2

2.(Х-1)=у+1

х=5 ;у= 7
Вижте още:


Главоблъсканици-помисли!
Подреди чашите
Лабиринти-2-за отпечатване
Геометрична главоблъсканица
Оптични илюзии
Открий буквите
Танграм-главоблъсканица с картонени фигури
Главоблъсканица-наредете столовете
Главоблъсканица с тройки
Задача с кибритени клечки
Главоблъсканица с кибритени клечки
Главоблъсканица за деца
Главоблъсканица с квадрат
Главоблъсканица с обикновени дроби
Главоблъсканица с ябълки
Главоблъсканица за деца
Задачи с Клечки
Фокус с хартиена лента

Коментарите са затворени.