Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Подвижни игри навънЧЕТИРИ ЪГЪЛА

Играта е подходяща за деца над 7 години. Развива ловкост, бързина и сила.

Необходимо е да начертаете квадратно игрално поле със страна на квадрата около 12 метра. То се разделя на 4 еднакви по-малки квадрата и те се номерират от 1 до 4 по посока на часовниковата стрелка, като почнете от левия горен квадрат. Във външния ъгъл на този квадрат се очертава с линия полето за сервиране на топката.

Играта започва като всеки от играчите е застанал във външния ъгъл на своето поле.Играчът в поле №1 се стреми така да сервира(забие) топката в полето на някой от останалите играчи, че той да не може да я избие и върне в полетата на другите. Всеки кръг на играта продължава,  докато топката е във въздуха и играчите я подхвърлят към полетата на другите. Когато топката тупне в полето на някой от играчите, той “ изгаря“ и излиза. В играта влиза нов играч в поле №4, а останалите се придвижват по посока обратна на часовниковата стрелка с едно поле напред.

Целта на играта на всеки играч е да не позволи топката да се забие в неговото поле и той да стане сервиращ играч.

Замръзнали танцьори

Играта е подходяща за деца от 3-4 години и нагоре. Развива бързината на реакциите им.Тя може да се играе и в затворено помещение.

Правилата са много прости. Пуска се музика и децата започват да танцуват, кой както умее. В неочакван момент музиката се спира и децата веднага  трябва да застанат неподвижно(да замръзнат).  Тези , които продължат да танцуват след този момент „изгарят“. Печели този играч, който остане последен.

Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Подвижни игри навън"