Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Открий буквитеНа мястото на точките трябва да запишете двубуквена дума означаваща мярка за повърхнина, за да откриете кои са четирите недовършени думи. ОТГОВОРЪТ- СЛЕД 2 ДНИ -ТУК!!!

Вижте още:


Подреди плочките на доминото
Лабиринти-2-за отпечатване
Геометрична главоблъсканица
Пресметни и оцвети
Развиване на наблюдателност
Лабиринти 4
Танграм-главоблъсканица с картонени фигури
Главоблъсканица-наредете столовете
Главоблъсканица с тройки
Задачи с кибритени клечки
Главоблъсканица с кибритени клечки
Главоблъсканица с ябълкова градина
Главоблъсканица с часовник
Задачи с кибритени клечки
Главоблъсканица за деца над 7 години
Главоблъсканица с обикновени дроби
Главоблъсканица с цифри
Главоблъсканица за деца

Изпратете своя коментар за: "Открий буквите"