Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Триене и плъзгане


ТРИЕНЕ И ЗАТОПЛЯНЕ
Защо когато е студено хората трият ръцете си една в друга за да ги стоплят?А как древните хора,които не са имали кибрит са разпалвали огън?

•    Вземете две сухи пръчки и ги търкайте силно една в друга. Пипнете ги след малко.Пръчките са се затоплили.
•    Вземете две метални капачки и ги търкайте силно една в друга.Пипнете ги след малко.Капачките са се  затоплили.
•    Автомобилните гуми се затоплят поради триенето между тях и пътя.Ледът по пътищата се топи, ако по него минават много коли.
•    Защо става така? Много предмети имат грапави повърхности. Когато предметите  се движат, допирайки се един до друг, грапавините забавят движението.Това се нарича триене. Колкото по-грапави са двата предмета , толкова по-трудно се придвижват един спрямо друг. Работата, която се извършва,за да се преодолее съпротивлението на грапавините и предметите да се придвижат се превръща в топлина и предметите се загряват.

ПЛЪЗГАНЕ  И ЗАДЪРЖАНЕ
•    Натрийте сапун върху едната пръчка и отново се опитайте да ги търкате.Те ще се плъзгат една върху друга и ще останат хладни.
•    Капнете малко машинно масло или олио върху едната капачка и се опитайте да ги търкате. Те ще се плъзгат една върху друга и ще останат хладни.
•    Защо става така? Маслото се налива върху движещите се части в машините , за да ги държи разделени една от друга. Същата роля има и сапунът върху пръчката. Така двата предмета се плъзгат един спрямо друг без да се допират и не се загряват.
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Триене и плъзгане"