Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Забавни игри на вън


Прецени разстоянието

Начертава се кръг.На 7-8 м от него застават участниците.Те един по един трябва със завързани очи да стигнат до кръга и с тебешир да начертаят кръстче в центъра му.Победител е този, който е направил знак  най-близко до центъра на кръга.

Виждам,виждам

Един от играчите започва да описва някакъв предмет,който е в полето на видимост на всички.Напр.”Виждам,виждам  нещо зелено, ….ниско….., цъфти с жълти цветове…..,използва се за лекуване и т.н.(напр.глухарче).  Играчът, който пръв отгатне предмета,описва следващия.
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Забавни игри на вън"