Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Игри на двора – индианска палаткаИндианската палатка е прекрасно забавление за децата на двора. Тя може да се ушие от промазан плат или какъвто и да е друг здрав плат. Стените и не прогизват, тъй като водата се оттича по цялата дължина на плата.

  • Конструкцията се изгражда от 4 здрави пръти или тръби с диаметър около 2-3 см и 4 трапецовидни парчета (фиг.2) плат с размери както са дадени на фиг.1  .
  • Преди да се зашият бедрата на трапеците,горната част на стените се усилва с двойно парче плат.Съединяването на бедрата е показано на фиг.3. Получените отвори за промушване на  прътите трябва да се съобразят с диаметъра им.
  • След зашиване на всички страни, предната стена се разрязва по средата и се обшива с ширит или тънък плат както е показано на фиг.4.Пришиват се връзки (или дълъг цип) за затваряне на входа.
  • След като се вкарат прътите, върхът се завързва.За да не се измъква въжето, се пришиват допълнителни „уши” в горната част(фиг.5).Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Игри на двора – индианска палатка"