Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Подвижни игри,игри на двора,игри на вънОтговори веднага

Децата се нареждат в кръг и едно от тях застава в центъра на кръга.То хвърля топката към някой играч и казва половината от дума,която този,който улавя топката трябва да довърши. Ако отсрещното дете  не успее да довърши думатаили да хване топката,  излиза от играта. Победител е детето, което остава накрая.При следващия кръг на играта, то застава в центъра да хвърля топката и произнася половината на думите.

Команди

Играчите се подреждат в редица, а едно дете ръководи играта.Ръководителят дава команди-напр.(надясно,кръгом,крачка напред,клекни,стани,застани на десния крак  и т.н.).Командите може да са и на английски.Този играч,който сгреши,излиза от редицата и изчаква следващия тур на играта.Детето, което остане накрая е победител и на следващия кръг на играта то дава командите.

Следва продължение
Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Подвижни игри,игри на двора,игри на вън"