Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Водна турбинаДържете тази турбина под течаща от крана вода и тя ще се върти.

  • Изрежете цилиндрична кутия  от пластмасова бутилка.
  • Направете с ножицата  8 равномерно разположени  отвора близо до дъното и два   симетрични в горната част на кутията.
  • Пъхнете острието на молива в един от долните отвори. Натиснете молива, докато острието му опре в стената отсреща. Направете това с всеки от долните отвори, за да станат наклонени.
  • Привържете с къс конец двата горни отвора. Вържете дълъг конец в средата на късия. На другия край на дългия конец завържете молив.
  • Поставете турбината под крана със студена вода, като я държите за молива. Когато тя се напълни, водата бликва от долните отвори и турбината се завърта.
  • Защо става така? Водата изтича косо през наклонените отвори. Струите избутват бутилката назад и я карат да се върти в обратна посока.Вижте още:


СНЕЖНА БУРЯ В БУРКАН
ОГЪН ПОД ВОДА
МАГИЧНА МОНЕТА
ОЧИТЕ НИ ЛЪЖАТ
Подреди плочките на доминото
ТЕАТЪР НА СЕНКИТЕ
Вълшебна бутилка с балон
Игри на двора-хващане на кон с ласо
Как се получават ниски и високи звуци?
Игра "Вълшебна торбичка"
Загадките на окото-послеобрази
Крава от руло тоалетна хартия
Модел на училищен автобус от хартия
Забавна играчка от картон „Клоун-жонгльор“
Хартиена кукла
Снежна сфера
Експеримент за деца „Дъга в цилиндър“
Фокус с хартиена лента

Изпратете своя коментар за: "Водна турбина"