Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Пролет в горатаСлънцето се показа зад облаците. В гората тревата позеленя. Цъфнаха кукурякът и минзухарът. Тези цветя украсиха цялата поляна. Пеперудите весело кръжаха около всички цветенца. Работливите пчелички жужаха и кацаха от цвят на цвят. По горската полянка настъпи весело оживление. Сякаш пчеличките и пеперудките си говореха как е преминала зимата, споделяха колко им е било скучно. Зелените тревички и веселите цветя сега им харесваха.

А високо по дърветата и чак до слънцето се издигаха пойните птички. Оттам, отвисоко, те съобщаваха на всички радостната вест, че пролетта в гората първо е  дошла и вече ще царува дълго по цялата земя.

Мария Димитрова Илкова,2 клас,гр.Свищов

Изпратете своя коментар за: "Пролет в гората"