Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Тежи ли въздухът?


Един  лесен начин да разберете дали въздухът тежи.

  • Завържете конец на нещо по-високо. Завържете на другия край на конеца равна пръчка и я приплъзвайте във възела докато се уравновеси като везна.
  • Надуйте два еднакви балона до еднакъв размер и   завържете гърлата им с два еднакви конеца.
  • Завържете балоните от двете страни на пръчката на еднакво разстояние от краищата и ако е необходимо приплъзнете единия балон, докато пръчката се уравновеси (заеме хоризонтално положение).
  • Боднете единия балон с карфица.Какво става? Пръчката се накланя от страната на другия балон.
  • Защо става така? Когато спукате единия балон, въздухът от него излиза. Другият балон е пълен с въздух и е по-тежък и затова пръчката се накланя в неговата посока.Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "Тежи ли въздухът?"